044 734 8116, 044 734 8115

Ovet-valmennus

Hoidatko läheistäsi? Autatko arjessa? Kaipaatko tietoa ja tukea?

Maksuton Ovet-valmennus on tarkoitettu Sinulle, joka pidät huolta apua tarvitsevasta läheisestäsi.

Valmennukseen osallistuminen ei edellytä omaishoidontuen saamista eikä yhdistyksen jäsenyyttä.

Ovet-valmennuksesta saat

  • tietoa kaupungin ja Kelan palveluista
  • tietoa fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta
  • tietoa hoivasta ja toisen ihmisen auttamisesta
  • vertaistuellista keskustelua ryhmäläisten kanssa

Ovet-valmennuksia järjestetään vuosittain Somerolla sekä tarpeen mukaan myös Salossa.
Lisätietoa alkavista valmennuksista saat työntekijöiltä.

Omaishoitajaliitto järjestää verkossa eOvet-valmennusta omaishoitajille, erityislapsiperheille ja etäomaishoitajille. Katso valmennusten ajankohdat.

OVET-valmennus® on täydentävää valmennusta eikä se korvaa kunnan järjestämää valmennusta (laki omaishoidon tuesta 937/2005 /3a § (29.6.2016/511) Omaishoitajan hoitotehtävää tukevat palvelut). Kunnan omalta omaishoidontyöntekijältä saat tietoa kunnan järjestämistä valmennuksista.