044 734 8116, 044 734 8115

Hyödyllisiä linkkejä ja oppaita

Omaishoitotilanteissa tarvitaan monenlaisia palveluja ja tukimuotoja.

Alle olemme koonneet hyödyllisiä linkkejä tiedon etsimisen helpottamiseksi sekä erilaisia oppaita tueksi omaishoitotilanteeseen.

 

www.omaishoitajat.fi
Paljon materiaalia ja tietoa omaishoidosta.

 

www.kela.fi
Kelan etuudet, vammaistuet ja hoitotuet, omaishoitajien kuntoutukset.

 

SOSIAALI – JA TERVEYSMINISTERIÖ
www.stm.fi/omaishoito
Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla koottua tietoa omaishoidosta.

Oppaita

Omaishoitajille, läheisille ja omaishoitajien kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattu Palveluopas 2020-2021 on julkaistu sähköisessä muodossa.

Oppaasta löytyy yhteiskunnan tarjoamat palvelut aakkosjärjestyksessä. Opas auttaa omaishoitajaa selvittämään, millainen palvelu tai tuki olisi tarpeen omaishoitotilanteessa.

Minäkö omaishoitaja: Ensiopas omaishoidosta. Oppaan on tarkoitus pysäyttää tarkastelemaan sitä, miten elämä on muuttunut läheisen ihmisen sairastuttua tai vammauduttua tai kun lapsi on saanut yllättävän diagnoosin.

Am I a Carer? First-Hand Guide to Informal Care – englanninkielinen ensiopas

Jag närståendevårdare? En första handbok om närståendevård – ruotsinkielinen ensiopas