044 734 8116, 044 734 8115

Erityisperheet

 

Toimintamme on avointa perheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Toimintaan osallistuminen ei vaadi yhdistyksen jäsenyyttä eikä omaishoidontuen saamista.

Toimintaa erityisperheille

  • UUTTA: Järjestämme yhteistyössä Salon Kansalaisopiston kanssa harrasteryhmiä erityisperheille. Kevään 2022 harrasteryhmät löydät täältä.
  • UUTTA: Nepsy-huoltajien ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä kokoontuu Omaishoitokeskuksella kerran kuukaudessa.
  • Vuosittain järjestämme erityisperheille erilaisia tapahtumia, mm. elokuvailtoja, virkistyspäiviä, retkiä, luentotilaisuuksia yms.
  • Somerolla kokoontuu kuukausittain erityislasten äitien ryhmä.
  • Erityisperheille suunnatut tapahtumat löydät tapahtumakalenterista.
  • Liity mukaan suljettuun Facebook-ryhmään “salonseudun erityislasten vanhempien ryhmä“. Ryhmä toimii vertaistuellisena kanavana sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Hyödyllisiä linkkejä erityisperheille

Lasten omaishoitajat rywww.lastenomaishoitajat.fi
– Ajankohtaista tietoa lasten omaishoitajien asioista

Ensitietoa erityislasten vanhemmille, www.erityisperheet.fi
– Ensitietosivusto tuo tietoa perheiden alkuvaiheeseen, painopisteenä sosiaalipalvelut

Kehitysvammaisten Tukiliitto, www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot
– Sivuilta löydät tietoa kehitysvammaisen henkilön oikeuksista ja palveluista

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, www.jaatistietopankki.fi
– Vammaisten lasten ja nuorten asioiden tietopankki

Palvelupolkumalli, www.palvelupolkumalli.fi
– Palvelupolkumalli tarjoaa tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, www.vamlas.fi
– esite: lasten-ja-nuorten-henkilokohtainen-apu-esite-valmis.pdf

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy, www.kumpuvuori.fi
– hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja. Näitä ovat vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut