Salon omaishoitajat ry

Salon omaishoitajat ry

on Suomen vanhin itsenäinen omaishoitajien paikallisyhdistys.
Toimimme omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa puolestapuhujina. Autamme läheisistään ja omaisistaan huolehtivia henkilöitä jaksamaan paremmin ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan. Yhdistykseltämme saat tietoa, tukea ja mahdollisuuden osallistua erilaiseen toimintaan. Näillä pyrimme edistämään omaishoitajien oikeuksia ja osaltamme olemaan mukana kehittämässä heille suunnattuja palveluita.

Salon omaishoitajat ry perustettiin 27.7.1995 ja rekisteröitiin 20.9.1995.
Yhdistyksen perustavassa kokouksessa olivat läsnä Riitta Anttila, Liisa Herpiö nyk. Vahlsten sihteerinä, Seija Hyvärinen, Marja Kukkola, Marja Tuominen ja Paula Vahtera. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Marja Tuominen.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano v. 2019:

Mira Aaltonen, puheenjohtaja
Seija Hyvärinen, varapuheenjohtaja
Riitta Valtamo, sihteeri
Pirjo Virtanen
Sirpa Tikkala
Risto Lehti
Airi Nikkanen
Leena Kanerva
Liisa Hammarberg

Taustaa yhdistyksen perustamiselle

Salon seudun terveyskeskus oli mukana Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1994 käynnistämässä valtakunnallisessa hoitotyön kehittämisprojektista, jossa teemana oli omaishoidon ja ammatillisen yhteistyön kehittäminen. Perustettiin yhdistys, jonka tehtävänä oli ja on edelleen omaishoitajien ja läheisten työn tukeminen. Yhdistyksen toiminnan tavoitteet:
* omaishoidon, ystäväpalvelun ja vapaaehtoistyön edistäminen, kehittäminen ja tukeminen
* vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ja omaishoitajien tarpeiden tunnetuksi tekeminen
* eri viranomaistahojen välisen yhteistyön tukeminen ja edistäminen
Vertaistukiryhmät, virkistystoiminta, henkilökohtainen ohjaus ja tuki sekä tiedottaminen ovat edelleen tärkeimpiä tukimuotoja.

Omaishoitokeskus

Suomen ensimmäinen Omaishoitokeskus aloitti toimintansa syyskuussa 2003.Omaishoitokeskus on yhdistyksen toiminnassa merkittävä saavutus ja edistysaskel omaishoitajien työn tukemisessa. Keskuksen toimintaideana on saman katon alla tarjota monipuolisia palvelua ja olla omaishoitajien saavutettavissa.

Vapaaehtoistoiminta

Toimintamme kannalta keskeinen voimavara on ollut ja on edelleen vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt. He ovat mahdollistaneet monipuolisten vertaistukiryhmien toiminnan alueellamme ja ovat auttaneet tarvittaessa myös omaishoitokeskuksessa. Kiitos heille kaikille, kiitos myös muille päivätoiminnassa avustaneille!

Jäsenyys

Kaikki omaishoidon asiasta kiinnostuneet voivat liittyä yhdistyksemme jäseniksi. Jäsenyys ei edellytä virallista, omaishoidontuen edellyttämää omaishoitajuutta. Voit olla omaishoitajan läheinen, perheenjäsen, tukihenkilö tai kohdata työssäsi omaishoitajia. Voit ehkä jonain päivänä ajatella olevasi omaishoitaja ja pidät omaishoitajuutta tärkeänä tehtävänä yhteiskunnassamme.