044 734 8116, 044 734 8115

Mitä on omaishoito?

Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen ja hoitaminen sovitetaan perheen tavalliseen elämään ja perheenjäsenten keskinäiseen kanssakäymiseen.

Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Tämä voi tapahtua äkillisen tapaturman tai sairauden myötä. Hoitotilanne voi myös kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntyessä vaikkapa ikääntymisen myötä.
Omaishoitotilanne on myös perheillä, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori.

Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista noin
60 000 on sitovia ja vaativia.

Suomessa noin miljoona henkilöä auttaa säännöllisesti läheistään.

Pääasiallisia auttajia 350000 joista sopimushoitajia 48700