044 734 8116, 044 734 8115

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Salon omaishoitajat ry
Torikatu 12, 24100 Salo
044 734 8116, 044 734 8115

info (at) salonomaishoitajat.fi
https://www.salonomaishoitajat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mira Aaltonen, puheenjohtaja
0500 806 685
mira.aaltonen (at) smail.fi

Rekisterin nimi

Salon omaishoitajat ry henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan järjestäminen, tiedottaminen, tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuminen sekä toimintojen seuranta.

Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) syntymäaika, ruokavalio tai muu rekisteröidyn suostumuksella kerätty tieto, joka on välttämätön toiminnan järjestämiseksi.

Lisäksi säännöllisesti poistetaan myös tiedot, joihin ei liity yhteydenottoa tai tiedottamista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan joko henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. Tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn lupaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.
Järjestelmä ja sähköiset tiedostoton suojattu asianmukaisesti.

Ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisteriin ja oikeus käsitellä tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä virheellisen tiedon korjausta.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tai peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle.