044 734 8116, 044 734 8115

Lomat ja kuntoutus

Omaishoitajalomat

Omaishoitajaliitto järjestää tuettuja lomia yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa (MTLH).

Lomalla omaishoitaja saa pienen tauon arkeen, vertaistukea sekä asiantuntijoiden ajatuksia arjen tueksi. Lomalla on aikaa paneutua omaishoitajan elämässä tärkeisiin asioihin.

Osa lomista on tarkoitettu omaishoitajalle ja apua tarvitsevalle läheiselle yhdessä.

Lomalle hakeminen ei vaadi omaishoidontuen sopimusta eikä yhdistyksen jäsenyyttä.

Tuetuista lomista voit lukea lisää liiton sivuilta.

Omaishoitajan kuntoutus

KELA järjestää kuntoutuskursseja omaishoitajille ja parikuntoutusta omaishoitajalle ja hänen läheiselleen. Kuntoutuskurssit on tarkoitettu kaikille, jotka auttavat läheistään arjessa. Omaishoidontuen sopimusta ei vaadita.

Kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea omaishoitajan toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua. Kuntoutuskursseilla omaishoitajaa ohjataan löytämään keinoja oman kunnon ylläpitämiseen sekä välineitä oman jaksamisen tueksi. Kuntoutuskurssille hakemiseen tarvitaan lääkärin suositus (B-lausunto) tai muu lääketieteellinen selvitys.

Lue lisää Kelan kuntoutuksesta.

Lisätietoa lomista ja kuntoutuksesta sekä apua niihin hakemisessa saat yhdistyksen työntekijöiltä.