044 734 8116, 044 734 8115

Omaishoidontuen hakeminen

Heti kun perheessä herää kysymys mahdollisesta omaishoitotilanteesta, kannattaa olla yhteydessä kotikunnan omaishoidosta vastaaviin viranomaisiin ja selvittää mahdollisuuksiaan saada apua ja tukea.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta.

Salo

Omaishoidontuesta ja sen hakemisesta saat tietoa Salon kaupungin sivuilta:

Somero

Somerolla kotiin tarjottavat palvelut.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus - infograafi