044 734 8116, 044 734 8115

Miten haen omaishoidon tukea?

Miten haen omaishoidon tukea?

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta.
Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta.

Näin haet omaishoidon tukea yli 65-vuotiaalle Salossa

 1. Soita maakunnalliseen puhelinpalveluun, arkisin klo 9-15, 02 262 6164 (suomeksi), 02 262 6174 (ruotsiksi) ja kerro asiasi. Omaishoidon palveluohjaaja soittaa sinulle takaisin. Häneltä saat omaishoidon tuen hakukaavakkeen. Kaavake löytyy myös netistä: www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/vanhuspalvelut/omaishoito/
 2. Täytä omaishoidon tukihakemus, liitteeksi omaishoidettavasta lääkärintodistus (C -todistus, jolla voi hakea myös Kelan hoitotukea) tai muu vastaava selvitys.
 3. Palveluohjaaja varaa kotikäynnin, kun hakemus ja liite on saapunut.
 4. Kotikäynnillä selvitetään asiakkaan kokonaisvaltainen toimintakyky, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään sekä muut omaishoidon myöntämisen edellytykset.
 5. Päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä tekee palveluohjaajien ryhmä, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa, ja josta omaishoidontuen hakija saa kirjallisen päätöksen.

Lisää tietoa Salon kaupungin sivuilta:
www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/vanhuspalvelut/omaishoito/omaishoidontuenohjeet/

Näin haet omaishoidon tukea alle 65-vuotiaalle Salossa

 1. Soita vammaispalvelujen sosiaaliohjaajalle Päivi Lehtola, 02 778 3110, puhelinaika ma-pe klo 11-12
  tai tulosta hakemus kaupungin sivuilta:
  www.salo.fi/attachements/2018-01-31T10-41-39259.pdf
 2. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus, kuntoutussuunnitelma tai muu vastaava lausunto toimintakyvystä.
 3. Omaishoidon tuen selvittämiseksi tehdään kotikäynti, jolloin arvioidaan hoidettavan palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään sekä muut omaishoidon myöntämisen edellytykset.
 4. Omaishoidon tuen myöntämisestä päättää vammaispalveluiden työryhmä.

Lisää tietoa kaupungin sivuilta:
www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/vammaistenpalvelut/omaishoidontuki/