044 734 8116, 044 734 8115

Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Salon omaishoitajat ry toimii omalla alueellaan (Salo, Somero) omaistaan hoitavien tukena ja tuo heidän tilanteita ja tarpeita kuntapäättäjien tietoisuuteen. Tästä esimerkkinä ovat yhteistyöillat omaishoitoperheiden, viranomaisten ja kuntapäättäjien kesken sekä vuonna 2019 jätetty kuntalaisaloite perhehoidon kehittämisestä.

25.11.2019 Salon omaishoitajat ry jätti kaupungille kuntalaisaloitteen: Lyhytaikainen perhehoito omaishoidon tukena

Yhteistyö ja mukanaolo eri foorumeissa sekä kunnallisella että maakunnallisella tasolla on merkittävä osa yhdistyksen tekemää vaikuttamistyötä.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntien, eri järjestöjen ja seurakuntien kanssa ja yhteistyöllä voimme vaikuttaa omaishoitoperheiden arkeen.

Kansallinen ja alueellinen vaikuttaminen

Vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat Omaishoitajaliiton perustehtäviä. Lue lisää liiton sivuilta.